Tubs

Últimament només estic dibuixant coses conectades amb tubs,
només això, sense pensar-ho, cap teoria darrera, no hi ha res,
ment buida, només dibuix.

«TUBS» are tubes, pipes.
I’m lately just drawing things connected with tubes, just this,
no thinking. no theory behind, no nothing, empty mind, just draw.

Year
2016 - ongoing