Play / Ara.cat

Sant Sebastià és el gran dia de Palma, Mallorca.
El diari Ara.cat em va encarregar la portada i contra
a la revista Culture PLAY.
El nom del meu pare
el diable està boig

Sant Sebastian is the big day in Palma, Mallorca.
Newspaper Ara.cat ask me to do 2 illustrations
in the Culture magazine PLAY.
My father’s name
the devil’s insane

Year
2015
Client
Ara.cat / Play magazine