THE HOME HUNTER

2 IL·LUSTRACIONS // Encàrreg per The Home Hunter, una agència immobiliària amb seu a Barcelona. Compra una casa bonica, i amb les claus teniu una d’aquestes dues peces per possar a les noves parets.

2 ILLUSTRATIONS // Asked for TheHomeHunter, a Barcelona based Real state agency. You buy a beautiful house, you have the keys and you have one of this 2 prints to wear your walls.

Year
2016